green-energy

Az európai uniós irányelveket a magyar jogba átültető 2015.évi LVII energiahatékonysági törvény egyik legfontosabb rendelkezése, hogy 2015. idei évtől kezdve minden hazánkban működő nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A törvény szerint az első kötelező energetikai audit elvégzésének határideje 2015. december 5 volt. 2017. jún. 30-ig türelmi határidő lett előírva, melynek mulasztása után bírságolás következik, melynek mértéke akár 10 millió Ft is lehet.

További információért kérem, kattintson!  Energetikai auditori tevékenység

Auditori névjegyzék és egyéb fontos információk: Információk és névjegyzék

EU-s legfrissebb információk: https://ec.europa.eu/energy/en/

enhat

AZ ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLAT SZOLGÁLTATÁSUNK AZOKNAK A VÁLLALKOZÁSOKNAK SZÓL, amelyek

• ipari létesítmények, gyártóüzemek, gyártócsarnokok (autóipari beszállítók, műanyagipar, energiaipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, gépgyártó üzemek, elektronikai ipar, stb.), ipari telephelyek és önkormányzatok, ingatlanüzemeltetők,

• meg szeretnének felelni a jogszabályi követelményeknek (264/2008 Korm.rend.)

• továbbá ISO 50001 energiairányítási rendszer kiépítését tervezik vagy éppen jelenleg is előkészítik a bevezetését,

• nem ismertek számukra a hőtermelő és légkondicionáló rendszereik gyenge pontjait, esetleges veszteségei,

• csökkenteni szeretnék hőenergia-ellátó rendszereik energiafelhasználását, ezáltal növelni energiahatékonyságukat,

• olyan szakértő partnert keresnek, amely megbízható szakmai tapasztalattal rendelkezik a magyarországi és EU energiapiacon és az energiahatékonysági, műszaki-gazdasági tanácsadás területén.

 

Az üzembe helyezéstől számított négyévente kell felülvizsgálni

1.a) a 20–100 kW effektív névleges teljesítménnyel üzemelő nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó,

2.b) a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb gáztüzelésű hőtermelő berendezéseket.

 

Az üzembe helyezéstől számított kétévente kell felülvizsgálni

• A 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó hőtermelő berendezéseket.

 

A 15 évesnél régebbi és 20 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszereket energetikai szempontból egyszer kell felülvizsgálni. Ezen felülvizsgálatot követően a hőtermelő berendezésre vonatkozó (1)–(2) bekezdés szerinti további időszakos felülvizsgálat nem szükséges. Az egyszeri felülvizsgálat a külön jogszabályban meghatározott további műszaki-biztonsági vizsgálatok szükségességét nem érinti.

 

AZ ENERGETIKAI FELÜLVIZSGÁLAT SZOLGÁLTATÁSUNK KERETÉBEN

• elvégezzük a hőtermelő berendezések, valamint a légkondicionáló berendezések felülvizsgálatát,

• felülvizsgáljuk a hőtermelő és légkondicionáló berendezések dokumentációját,

• ellenőrizzük a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő üzemeltetést és karbantartást,

• szükség szerint üzemeltetést, üzembiztonságot és egyéb energetikai hatékonyságot érintő javaslatokat teszünk.

 

Vizsgálataink eredményeit jegyzőkönyvben összegezzük.

 

PARTNEREK VAGYUNK A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSBEN ÉS AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGBAN

• az energetikai felülvizsgálat elvégzése rámutathat a vállalatoknál hiányzó hatósági eljárásokra, tanúsítások hiányára vagy akár irreális energiafelhasználásra,

• a helyszíni vizsgálat során nem csak a módosítási javaslatokat és a megtakarítási lehetőségeket tárjuk fel, hanem a hőtermelő, légkondicionáló és opcionálisan egyéb energetikai berendezések biztonságos üzemeltetését is ellenőrizzük.

envi logograf Q

Energetikai szakreferensi feladatok ellátása

FONTOS! 2016. december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál kell bejelenteni.

Az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015-ös kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens megfigyelőként és tanácsadóként vesz részt a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, továbbá javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.

Az energetikai szakreferensek feladata többek között a cégek energiahatékonysági fejlesztései során elért eredmények kimutatása, valamint az energia-beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.