Cégünk integrált K+F+I tevékenységet végez a klíma-környezet- és egészségvédelem, a bioenergetika és biotechnológia területén.

 

Mikroalgák és archaeák

 

FŐBB ALGASZAPORÍTÁSI PARAMÉTEREK

 • Átlagos biokonverziós ráta: 1 tonna CO2-ból, 0,755 tonna mikroalga-biomassza és 0,473 tonna biooxigén
 • A 100 m3 DFKBR napi termelékenysége (algafaj jellemzőitől függően):

◦1 500- 4 500 kg alga-biomassza, vagy specifikusan 15- 45 kg/m3/nap

◦4500 kg biogáz képző alga 1350 kWh energia értékkel, fajlagosan 13,5kWh/nap/m3

◦1 500 kg algából kinyerhető biodízel: 875 liter, ami 17 500 km út megtételére elegendő személyautóval

 

 • A 100 m3-es DFKBR naponta megtermel 6,38 kg biohidrogént, mely 734 MJ (204 kWh) zöld energiával ekvivalens
 • A 100 m3-es DFKBR naponta megtermel 4 500 kg gázt, mely energiává alakítható, mely 1 350 kWh-ot jelent, ami 13,5 kWh/nap termelésnek felel meg
 • 1 500 kg algából 825 kg of Ώ3 zsírsav nyerhető ki (1 felnőtt napi szükséglete: 1.15g)
 • 1 tonna mikroalga-biomasszában 750-900 kg szerves anyag található, mely 300 kW bioenergetikai potenciállal rendelkezik
 • 1 tonna alga fűtőértéke: 30- 35 GJ vagy 8,33 – 9,72 MWh
 • Maximális hasznosítható energia (kogen, trigen): 7,50-8,75 MWh/tonna alga, amiből elektromos energia: 3 -3,5 MWh

 

Biotechnológiai folyamatok intenzifikációja archaeákkal:

 • Az archeák növelik a biomethán termelést akár 30%-kal, és csökkentik a közeg hőmérséklet-, sótartalom- és toxicitás-érzékenységét
 • A természetes és módosított archea-enzimekben nagy lehetőségek vannak az ipari alkalmazás terén
 • Sok archea-enzim vesz részt a szénhidrát metabolizmusban – ipari biotechnológia-szektor számára különösen érdekes
 • A keményítő feldolgozás ipara profitálhat a hőre nem érzékeny enzimek felhasználásából
 • Másik ígéretes felhasználási módja a hipertermofil archea-enzimeknek, a trehalóz gyártásában rejlik
 • Számos egyéb polimer-bontó enzim, az archeáktól izolálva, fontos szerepet tölthetne be a vegyipari-, gyógyszeripari-, papír-, vagy akár a szennyvíztisztítási iparágakban. (xilanáz és celluláz)
 • Néhány ős-metabolizmus potenciális ipari felhasználásokat rejt magában.
 • (proteinek, ozmótikálisan aktív anyagok, exo-poliszacharidok és speciális lipidek)
 • Az ős-lipidek a bioelektronika monomerjeiként kerültek refletorfénybe.

 

Klíma-, és környezetvédelmi funkciók:

 • CO2– és egyéb ÜHG biokonverziója, tényleges zéró karbon emisszió és O2kibocsátás/termelés – karbon kvóták felszabadulása, értékes biotermékek gyártása
 • Zéró karbon emisszió elérhetővé válik a szeméttelepeken
 • Sótartalom csökkentése termál-, és tengervizek esetében halofil mikroorganizmusok segítségével
 • Szennyvíztisztítás intenzifikációja
 • Nitrogén mennyiségének csökkentése biogáz üzemek fermentációs folyadékaiban, bűzhatás mérséklés/megelőzés
 • Veszélyes hulladékok kezelése
 • Radioaktív szennyezés megszűntetése
 • Talaj remediáció (nehézfémek, biológiailag lebontható szennyezések)
 • Mikroorganizmusok szaporítása a talaj-, és növényvédelem számára, vetőmag kezelés

 

A komplexum hatásai:

 • Az anaerob rothasztásos biometanizációs folyamat intenzifikálása – mikroalga és archea segítségével/ felhasználásával, akár 30%-os növekmény a termelésben
 • Biotechnológiai, környezet-, és klímavédelmi folyamatok magasfokú integrációja
 • A szennyvíztisztítás intenzifikálása – a mikroalgák és archeák a biológiai tisztítás hatásfokát jelentősen megnövelik, a rezsiköltségeket mérséklik
 • CO2 / ÜHG – atmoszféra szennyezők és extrém klímakatasztrófát okozó gázok – biokonverzió értékes energetikai és biotechnológiai termékekké
 • Hulladékból energia előállítása anaerob intenzifikált rothasztók segítségével
 • Pirolízis reaktorok a nem lebontható szerves hulladékok számára, biofinomító kapacitás a bioüzemanyagok diverzifikációjához
 • Kiemelkedő minőségű biotrágya a talaj remediáció elősegítésére, ill. a biodiverzitás megőrzésére

 

Felhasználás lehetőségei és perspektívák:

 • C5, C6 cukrok termelése sokrétű hasznosíthatóság mellett
 • Állati táplálék, védett fehérjék és zsírok előállítása
 • Jódtartalmú termékek előállítása nukleáris sugárzás esetére
 • Élesztőtörzsek szaporítása
 • Farmaceutika alapanyagai, finom-vegyszerek, növényi őssejtek archeákból, gyógy-gombák, fűszernövény sejtek
 • Balneoterápia, wellness termékek
 • Szén-dioxid komplex felhasználása – a biotechnológiai fejlődés csúcsa/maximalizálása
 • Szintézis-gáz termelése, bioanyagok, biopolimerek, bio-építőanyagok, biogyanták
 • Határtalan lehetőségek, az erőforrások maximális kihasználása (környezetvédelem, energetika, egészség-, klíma-, talaj-, és növényvédelem, élelmiszeripar, mezőgazdaság, egyéb iparágak)
 • Effektív CO2 szeparáció és felhasználás
 • Karbon-kvóta kereskedelem, ZÉRÓ szennyező emisszió
 • Alga- bioüzemanyag – Megoldás a fosszilis üzemanyagok helyettesítésére
 • Biotechnológiai termelés magas hozzáadott értékkel
 • A szerves hulladék hasznosítása bioenergetikai és egyéb célokra
 • Tőke megtöbbszöröződése, gazdasági mutatószámok javulása
 • 100%-ban felhasználható melléktermékek
 • Mezőgazdaság támogatása, élelmiszer-biztonság
 • Helyi körülményekhez adaptálhatóság
 • Gazdaság erősítése/élénkítése – Bárhol a világban adaptálható rendszer (technológia-transzfer, marketing lehetőségek)
 • Használatra kész, optimalizált és táv-vezérelhető rendszer
 • Hatékony, gazdaságos, ipari méretű bioenergia termelés, a szennyezések és a hulladékok konverziójával
 • Rendszerünk 15-20-szormagasabb hatékonysággal képes dolgozni, mint a csöves rendszerek, ennek ellenére mérete 40-60-ad része az előbbinek.
 • Szignifikánsan alacsonyabb karbantartási és működési költségek
 • Számos termék, ill. termékskála termelhető, és ezek változtathatóak, bővíthetőek, melyek a fenntartható fejlődést is nagyban segítik.
 • ÜHGk tényleges zéró, vagy negatív karbon-emissziója, SŐT O2 termelése!
 • WorldCob Elite Member (klímavédelem és biotechnológia-ipar)
 • Oxford Academy/GB&NI Patent Office No.:#2401351
 • EU Bizottság – Sustainable Energy Europe Official Partner Oklevél (reg. Nr.: EC-EACI- EEN 12 HU 50S2 3NVI)

 

Kapcsolódás meglévő rendszerekhez

 

Kapcsolódás biogáz és depóniagáz-hasznosító üzemekhez:

 • Biogáz mennyiségének és metántartalmának növekedés, bioenergia termelés
 • Biofertilizer termelés, talaj remediáció és talajregeneráció
 • Szén-dioxid hasznosítása (biogáz és füstgáz konvertálása értékes alga termékekké, karbon kvóták felszabadulása)
 • Több egység kombinálása a hatékonyság növelése érdekében
 • Megtérülési idő rövidülése

 

Kapcsolódás bioetanol és egyéb szén-dioxid és klímagáz kibocsátó üzemekhez (fosszilis és biomassza erőmművek, cemetgyárak, hőerőművek, pirolízis-folyamatokat alkalmazó egységekhez):

 • Emisszió hasznosítása mikroalga és egyéb biotechnológiai termékek termelésével
 • Intenzív kvóta kereskedelem
 • Üzem saját energiafogyasztásának megtermelése saját forrásokból

 

Kapcsolódás egyéb megújuló energiás erőművekhez (szélerőmű, napkollektoros energia előállítás):

 • Fel nem használt energia hálózatba táplálása
 • Vízbontással előállított biohidrogén hasznosítása

 

Kapcsolódás szennyvíztelepekhez:

 • Biooxigén és biológiai intenzifikációs adalékok transzfere
 • Biológiai tisztítási fokozat hatékonyságának növekedése
 • Magas minőségű fölösiszap felhasználása (biofertilizáció vagy biometanizáció során történő felhasználás)
 • Zéró karbon emisszió realizálódása a telep esetében
 • Működési költségek csökkenése

 

Kapcsolódás CNG, LNG termelő egységekhez

 • Növekvő kapacitások a gáznemű bioüzemanyag termelésben, a fosszilis üzemanyagok kiváltásának elősegítése érdekében

 

Kapcsolódás biodiesel, bioetanol termelő egységekhez, biofinomító és töltőállomás

 • Növekvő kapacitások a folyékony termelésben, a fosszilis üzemanyagok kiváltásának elősegítése érdekében

 

Kapcsolódás hulladékhasznosító üzemekhez

 • Hulladékhasznosító üzemek implementálása zéró karbon emisszióval

 

Kapcsolódás fafeldolgozó üzemekhez

 • Fahulladék hasznosítás az energiatermelésben

 

Specifikus tevékenységeink:

 • Tervezés, szakértés, projektkoordináció
 • Fotobioreaktorok és komplexumok felügyelete
 • Terepi mérés és tesztelés
 • Technológia kontroll és optimalizáció

 

Fejlesztés

 

Cégünk mikroalga technológiája készen áll arra, hogy ipari méretekben is kipróbálásra kerüljön, és bizonyítsa létjogosultságát.

 

Az elsődleges cél az, hogy létrehozzunk egy ipari méretű tesztüzem, ezzel is megkönnyítve a nagyobb berendezések méretezését (10 tonna/nap CO2; 5 tonna/nap alga biomassza; 0625 MWel kapacitás), amelyhez szükséges a 100 m3 fotobioreaktor kapacitás. Alternatív megoldásként egy bioüzemanyag üzem csatlakoztatásával akár 1600 liter bioüzemanyagot lehetne előállítani naponta a fenti mennyiségű algából. Az üzem referenciaként szolgálhat és megkönnyítheti a nagyszabású erőművek megtervezését.

 

Az üzem automatizált, a folyamatok ellenőrzése révén többfunkciós intézkedések és a helyi, valamint a távoli felügyelet számítógépes rendszerek segítségével valósítható meg. A technológia zárt, számítógép vezérelt, hogy termékek ne legyenek kitéve a víz vagy a levegő szennyezéseinek. Előnyös, ha az üzem közelében már van meglévő/működő termálkút, ásványvízforrás, valamint nagy szén-dioxid, vagy klíma gáz kibocsátó források, mint például: erőművek, fűtőművek, szennyvíztisztítók, vegyi üzemek, bioetanol üzemek, pincészetek, cukorgyárak, szénégetők, biogáz üzemek és más fermentációs üzem. A folyamat során az betáplált anyagok oldott és a kötött szén-dioxid-tartalma is felhasználható.

A nagyüzemi berendezés telepítése után egy kisebb egységnek a működési mód megváltoztatásának előkészítése lesz a funkciója, ill. itt fog történni az előszaporítás. A működés során a kisebb egység segítségével további kutatásokat lehet végezni a biotechnológiai eljárásokkal kapcsolatosan; az optimalizálás, az automatizált folyamatirányítás elvégezhető, számítógépes adatgyűjtés és szimuláció szintén megvalósítható, és a megvalósíthatósági tanulmány is elkészíthető egy esetleges kapacitásbővítést megelőzően. Az üzem mérete szükség szerint változtatható, a termelő egységek megvalósíthatóak együttesen vagy önállóan, akár a fokozatos megvalósítás is lehetséges. Az üzem bővíthető moduláris módon, az új termékek, fejlesztések és új igényeknek és követelményeknek megfelelően.

 

Az üzem energiafogyasztása a saját maga által megtermel energia 15-20% -a, azonban a működési költségek minimálisak lesznek abban az esetben ha van termálvíz, egyéb típusú tápvíz, saját szén-dioxid forrás (fermentációs gáz, biogáz, vagy füstgáz kibocsátás). A termékek, a magas hozzáadott érték következtében az üzem alacsony működési költségeit eredményezik, melynek segítségével igen jövedelmező.

 

Integrált fenntartható Klíma- Környezet- és Egészségvédelmi- Biotechnológiai – Bioenergetikai és Biofinomító Komplexum (KliKöEgVé3BiK) mikroorganizmusok és hulladékok különféle hasznosítására.

 

Innovatív aspektusok, előnyök:

 • Használatra kész, optimalizált és táv-vezérelhető rendszer
 • Hatékony, gazdaságos, ipari méretű bioenergia termelés, a szennyezések és a hulladékok konverziójával
 • Rendszerünk 15-20-szor magasabb hatékonysággal képes dolgozni, mint a csöves rendszerek, ennek ellenére mérete 40-60-ad része az előbbinek.
 • Szignifikánsan alacsonyabb karbantartási és működési költségek
 • Számos termék, ill. termékskála termelhető, és ezek változtathatóak, bővíthetőek, melyek a fenntartható fejlődést is nagyban segítik.
 • ÜHGk tényleges zéró, vagy negatív karbon-emissziója, SŐT O2 termelése!
 • Oxford Academy/GB&NI Patent Office Reg. No.:#2401351
 • EU Bizottság – Sustainable Energy Europe Official Partner Oklevél (reg. Nr.: EC-EACI- EEN 12 HU 50S2 3NVI)

 

A jelenlegi és a potenciális alkalmazási területekről:

 • Széleskörű alkalmazási lehetőség, alkalmazkodás a konkrét biotechnológiai, bioenergetikai környezeti- éghajlati, egészségvédelmi és gazdaságossági igényekhez.
 • Biotechnológiai mikro-fitobiomassza (BMP) hasznosítás
 • Humán-, állati-, akvarisztikai tápanyagok (Hapan) magas esszenciális zsírsav-tartalommal (EPA-eikozapentén sav, DHA- dokozahexánsav, ALA-alfa-linolénsav, gamma-linolénsav GLA-, DGLA -dihomo-gamma-linoénlsav, AA-arachidonsav), egysejtű fehérjék (SCP), karotinoidok (zeaxantin, α-, β-karotin, likopinok), antioxidánsok, enzimek, vitaminok
 • Finom biogyógyszerek és vegyszerek (asztaxantin-super E-vitamin, enzimek, bioreagensek, phlorotannins szubsztituensek a kálium-jodid radioaktív hatások elenni védekezéshez, nehézfém toxinok kiürülése szervezetekből, pigmentek, mosószerek, biopolimerek) használt élelmiszer és takarmány ipar, kozmetikai, vegyipari, gyógyszeripari (rákellenes szerek, HIV, gyógyszerhatóanyagok) ipari és biológiai laboratóriumi használatra.
 • Biofertilizerek (mezőgazdasági szén-dioxid kibocsátás csökkentés mellett speciális műtrágya) és a biológiai táptalajok (agar)
 • A BMP különböző törzsei önállóan vagy keverve más bioaktív anyagokkal hasznosíthatók wellness-, balneo- és thalassoterápiában (WBT).
 • Az éghajlat és a környezet védelme szén-dioxid megkötése és használata (tárolt CO2 is), szennyvíz-, a talaj és a hulladék biológiai tisztítása, veszélyes hulladék ártalmatlanítás, levegő bioszűrése
 • Energia, energiahordozók és az üzemanyagok◦TRIGEN bioenergia (villamos energia, hő, hűtés), gőz alapú waste to energy folyamatok

◦ Bioüzemanyagok (biometán, biohidrogén, biolaj, biodízel, biokerozin, biofinomító termékek)

◦ Felhasználása a nukleáris energia termelésekor (urán, plutónium megkötés)

◦Az alga biomassza, a bioszén energiahordozóként történő felhasználás

 • Gazdasági előnyök
 • Alacsonyabb üzemeltetési költségek
 • „fölösenergia” termelése, a bioüzemanyagok
 • Melléktermékek a magas hozzáadott értékkel
 • Karbon kvóta felszabadulása
 • Kedvező beruházás megtérülési ráta
 • Fenntartható fejlődés

 

Dinamikus fotokatalitikus bioreaktorok (saját fejlesztés):

 • Nagy hatékonyság, kis helyigény, alacsony működési költségek, teljesen automatizált, on-line monitoring rendszerben működő folyamatok, komplex műszerezettség, adatfeldolgozás és IT

 

Telejeskörű mérnöki munka végzése:

 

TŐZSÉR BÉLA

Európamérnök, ipari bioenergetika, biotechnológia, környezet- és klímavédelem, ökológiai termékek, vízanalízis, vízkezelés, senior szakértő, biomérnök, tervező mérnök/szakértő, energetika- és vízkezelés szakértő, felelős műszaki vezető, energetikai- és biotechnológiai auditor, projektmenedzser, MMK 17-0017, EU16931, WEF 1687301EUC-REA: CT-EX2006C115235, EUC-EACI: CT-EX 2008C00483, EU Commission – Reg.Nr. EC-EACI- EEN 12 HU 50S2 3NVI; UN UNIDO, FAO, WIPO registration; Nr.:237942; company wasregistered to the United Nations Global Marketplace (WIPO, UNIDO, FAO) at February 2013; H2020 evaluator C115235-107/2015