1.      Integrált mérnöki tevékenység

 • Biookönómiai iparág megalapozása a fenntartható fejlődés biztosítására hazai és nemzetközi vonatkozásban (gazdasági és stratégiai fejlesztések)
 • Klíma-, környezet-, és egészségvédelmi bioenergetikai, biotechnológiai és biofinomító komplexum Reg. szám: UNGM 237942/UNIDO,FAO,WIPO, EEN szám: 13 HU 501S2 3S67 korszerű folyamatok (mikroalga szaporítás, archaeák, callus, biometanizáció, pirolízis )
 • ipari bioenergetika (szerves anyagok energiahordozóvá alakítása és/vagy trigen energia és gőz)
 • integrált környezet- és klímavédelem belső emissziók felhasználása-zéró karbon emisszió és kis ökológiai lábnyom
 • akkreditált tesztlabor (környezetanalitika, bioenergetika, biotechnológia)
 • integrált mérnöki tevékenység bioenergetikai és környezetvédelmi beruházásokhoz (tervezés, szakértés, felelősműszaki vezetés, műszakiellenőrzés, próbaüzem irányítás, technológiai és energiaaudit, folyamatoptimalizálás, üzemeltetési felügyelet, helyszíni mérések és szakvéleményezés, energetikai hatékonyságnövelés)
 • Energetikai audit és optimalizáció szennyvíztelepek, állattartó telepek és ipari létesítmények részére
 • Szerves hulladék kezelése és hasznosítása biogáz növekmény előállítására
 • CO2 és ÜHG biokonverziója, magas hozzáadott értékkel (energia és biotrágya előállítás, biomassza termelés meglévő szennyező forrásokhoz adaptáltan)
 • Integrált energetika és környezetvédelmi tervezés, nagy szakértelem, energiaaudit
 • Környezeti egészség, környezeti mikrobiológia, biotechnológia
 • IPPC-EKHE dokumentációk készítése és felülvizsgálata;talajvédelem;hígtrágya, biotrágya elhelyezésének/továbbalakításának/felhasználásának engedélyezése, ill. dokumentációjának készítése
 • Klíma,- környezet,- és egészségvédelem; megbízotti feladatok ellátása különböző területeken (szennyvíztelepek, ipari létesítmények)
 • technológia transzfer az integrált mérnöki tevékenységek területén

2.      Állattartó telepek problematikája

 • Nulla karbon emissziós energetikai rendszer, környezet védelme érdekében, saját takarmány előállítás
 • Bűzmérséklés biotechnológiai alkalmazások segítségével
 • Hígtrágya és szennyvíz tisztítás (levegőztetés, nitrifikáció, denitrifikáció) kombinált biológiai- fizikai-kémiai folyamatok segítségével
 • Részleges, vagy teljeskörű engedélyezés
 • Terepműszeres mérések valós időben történő monitoringozáshoz (hígtrágya, szennyvíz)
 • Szennyezés csökkentés
 • Környezetvédelmi megbízotti teendők ellátása
 • Integrált környezetvédelmi és energetikai beruházások menedzselése
 • Energia-racionalizálási javaslatok készítése
 • Környezeti katasztrófa/ károsítás megelőzése/mérséklése (Talaj- és felszín alatti vizek remediációja)
 • Mezőgazdasági-, környezetvédelmi-, energetikai applikációk
 • Klímavédelmi tevékenység intenzifikálása integrált komplexumok segítségével

 

3.       Energetikai audit

Az európai uniós irányelveket a magyar jogba átültető 2015.évi LVII energiahatékonysági törvény egyik
legfontosabb rendelkezése, hogy 2015. idei évtől kezdve minden hazánkban működő nagyvállalat
köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A törvény szerint az első kötelező energetikai
audit elvégzésének határideje 2015. december 5 volt. A határidő lejárta után a Magyar Energetikai és
Közmű- szabályozási Hivatal nyilatkozattételre szólította fel a nagyvállalatokat arra vonatkozóan, hogy
rendelkeznek-e energetikai audittal vagy ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel (audit alul
mentesítő körülmény). 2016. dec.31.-ig türelmi határidő lett előírva, melynek mulasztása után
bírságolás következik, melynek mértéke akár 10 millió Ft. is lehet.

További információért kérem kattintson!  Energetikai auditori tevékenység

Auditori névjegyzék és egyéb fontos információk: Információk és névjegyzék