Integrált mérnöki tevékenység

 • Biookönómiai iparág megalapozása a fenntartható fejlődés biztosítására hazai és nemzetközi vonatkozásban (gazdasági és stratégiai fejlesztések)
 • Klíma-, környezet-, és egészségvédelmi bioenergetikai, biotechnológiai és biofinomító Komplexum Reg. szám: UNGM 237942/UNIDO,FAO,WIPO, EEN szám: 13 HU 501S2 3S67 korszerű folyamatok (mikroalga szaporítás, archaeák, callus, biometanizáció, pirolízis )
 • Ipari bioenergetika (szerves anyagok energiahordozóvá alakítása és/vagy trigen energia és gőz)
 • Integrált környezet- és klímavédelem belső emissziók felhasználása-zéró karbon emisszió és kis ökológiai lábnyom
 • Akkreditált tesztlabor (környezetanalitika, bioenergetika, biotechnológia)
 • Integrált mérnöki tevékenység bioenergetikai és környezetvédelmi beruházásokhoz (tervezés, szakértés, felelősműszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, próbaüzem irányítás, technológiai és energiaaudit, folyamatoptimalizálás, üzemeltetési felügyelet, helyszíni mérések és szakvéleményezés, energetikai hatékonyságnövelés)
 • Energetikai audit és optimalizáció szennyvíztelepek, állattartó telepek és ipari létesítmények részére
 • Szerves hulladék kezelése és hasznosítása biogáz növekmény előállítására
 • CO2 és ÜHG biokonverziója, magas hozzáadott értékkel (energia és biotrágya előállítás, biomassza termelés meglévő szennyező forrásokhoz adaptáltan)
 • Integrált energetika és környezetvédelmi tervezés, nagy szakértelem, energiaaudit
 • Környezeti egészség, környezeti mikrobiológia, biotechnológia
 • IPPC-EKHE dokumentációk készítése és felülvizsgálata;talajvédelem;hígtrágya, biotrágya elhelyezésének/továbbalakításának/felhasználásának engedélyezése, ill. dokumentációjának készítése
 • Klíma,- környezet,- és egészségvédelem; megbízotti feladatok ellátása különböző területeken (szennyvíztelepek, ipari létesítmények)
 • Technológia transzfer az integrált mérnöki tevékenységek területén
 • Teszt laboratórium és szimuláció

 

Specifikus tevékenységeink

 • Integrált multiszektoriális mérnöki tevékenység a körkörös gazdaság és a fenntartható fejlődés érdekében
 • Tervezés, szakértés, projektkoordináció
 • Fotobioreaktorok és komplexumok felügyelete
 • Terepi mérés és tesztelés
 • Technológia kontroll és optimalizáció

 

A Komplexum fő termékei

 • Mikro mikroorganizmusok, élesztők, gombák, gyógyászati, aromás növényi sejtek
 • Bioenergia és bioüzemanyag
 • Microfitobiomassza, archaea, őssejtek
 • Elektromosság, hő, hűtőenergia, gőz
 • biodízel, bioetanol, biofinomító termékek
 • CO2 kvóta termelés
 • Enzimek
 • Algaolajok
 • Víz, szennyvíz, bioremediációs segédanyagok
 • Bioműtrágya
 • Rovarírtószerek
 • Biorezinek, biopolimerek
 • Funkcionális élelmiszertermelés (önmagában, keverékekben, mikroalgákban, archaea-ban, növényi és gomba sejtes növekményekben)
 • C5, C6 cukor sokoldalú felhasználása
 • Az állati takarmány, a kérődző állatok védett fehérje- és zsírtermelése, a hal- és rákok takarmányozása, a keltetők, az ívó- és kaviártermelés növekedése
 • Jódtartalmú termékek nukleáris sugárzás esetén
 • A törzs-élesztők (bor, sör, erjesztés, ipari élesztők) elterjedése
 • Gyógyhatású földi anyagok gyógyítható betegségekre, az immunrendszer erősítésére, születési rendellenességek kezelésére, finom biokémiai anyagok, archaea növényi őssejtek, gyógyító gomba és zárt / steril rendszerben előállított gyógynövények
 • Gyógyszolgáltatások, wellness termékek
 • Szépség-, és bőrápolás, biokozmetikumok
 • A termény biotechnológiai gondozása, kártevők elleni védekezés
 • A széndioxid-állomások (gázmezők, mofettes, gázfűtővíz) komplex hasznosítása a csúcsminőségű biotechnológiai fejlődéshez
 • Mikroalgák, a régészet, az űrutazás és a tengeralattjárók számára
 • Szintézis -gáztermelés, bioanyagok, biopolimerek, bio-építőelemek, biorezin
 • Projekt ciklusú komplex mérnöki tevékenység:
  • Előzetes tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezés tervezése, hatósági engedélyezés, végrehajtás felelős vezetője, műszaki ellenőrzés, tesztelés, paraméterek optimalizálása és engedélyezése, garancia felügyelet és a garancia utáni időszak
  • Víz (termál, tenger, óceán, szikes, földalatti) vízgazdálkodás, vízjogi megfelelőségi engedély
  • Ipari bioenergetika (szerves anyagok bioüzemanyagba és / vagy trigen energiaforrásba és gőzbe történő átalakítása)
  • Integrált klímavédelem és környezetvédelem a belső kibocsátás-zero carbon emisszió és az alacsony ökológiai lábnyom értékbecslésével
  • Integrált mérnöki tevékenység a bioenergetikai és környezetvédelmi beruházásokhoz (technológiai és energia audit, helyszíni mérés, szakértői, energetikai hatékonyságnövelés)
  • A szennyvíztisztító telepek, az állattenyésztő üzemek és az ipari létesítmények energetikai ellenőrzése és optimalizálása
  • Szerves hulladékkezelés biogáz-terjeszkedéssel és hasznosítással
  • A magas hozzáadott értékű CO2 és üvegházhatású gázok biokonverziója (energetikai és műtrágya termelés, biomassza-termelés, amely alkalmas a szennyező forrásokra
  • Integrált energetikai és környezetvédelmi tervezés, szakértelem, auditálás
  • Környezeti egészség
  • Környezeti mikrobiológia, biotechnológia
  • IPPC-EKHE engedélyezés, talajvédelem, folyékony trágya, biomassza elhelyezési engedélyek
  • Különböző szennyvíztisztító telepek, ipari gyárak, komplexumvendéglők éghajlati, környezetvédelmi, egészségvédelmi biztosa
  • Nemzetközi technológiai transzfer az integrált mérnöki területen
  • A saját és a külső laboratóriumok környezeti és energetikai monitoring eredményeinek értékelése
  • Életciklus, körkörös gazdaságosság, fenntartható elemzés témákkal kapcsolatos projektekről
  • Az EU HORIZON 2020, Eurostar, COST projektek értékelése és ellenőrzése
  • Diákok és doktoranduszok mérnöki oktatása

 

Állattartó telepek problematikája

 • Nulla karbon emissziós energetikai rendszer, környezet védelme érdekében, saját takarmány előállítás
 • Bűzmérséklés biotechnológiai alkalmazások segítségével
 • Hígtrágya és szennyvíz tisztítás (levegőztetés, nitrifikáció, denitrifikáció) kombinált biológiai- fizikai-kémiai folyamatok segítségével
 • Részleges, vagy teljeskörű engedélyezés
 • Terepműszeres mérések valós időben történő monitoringozáshoz (hígtrágya, szennyvíz)
 • Szennyezés csökkentés
 • Környezetvédelmi megbízotti teendők ellátása
 • Integrált környezetvédelmi és energetikai beruházások menedzselése
 • Energia-racionalizálási javaslatok készítése
 • Környezeti katasztrófa/ károsítás megelőzése/mérséklése (Talaj- és felszín alatti vizek remediációja)
 • Mezőgazdasági-, környezetvédelmi-, energetikai applikációk
 • Klímavédelmi tevékenység intenzifikálása integrált komplexumok segítségével

 

Energetikai audit

Az európai uniós irányelveket a magyar jogba átültető 2015.évi LVII energiahatékonysági törvény egyik legfontosabb rendelkezése, hogy 2015. idei évtől kezdve minden hazánkban működő nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A törvény szerint az első kötelező energetikai audit elvégzésének határideje 2015. december 5 volt. A határidő lejárta után a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal nyilatkozattételre szólította fel a nagyvállalatokat arra vonatkozóan, hogy rendelkeznek-e energetikai audittal vagy ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel (audit alul mentesítő körülmény). 2016. dec.31.-ig türelmi határidő lett előírva, melynek mulasztása után bírságolás következik, melynek mértéke akár 10 millió Ft is lehet.

 

További információért kérem kattintson!  Energetikai auditori tevékenység

Auditori névjegyzék és egyéb fontos információk: Információk és névjegyzék